Bli installatör med Gold-status

Tack för ditt engagemang. För att visa vår uppskattning har vi tagit fram en ny status för våra befintliga professionella installatörer – Gold-status.

Horizontal divider

UPM ProFi erbjuder följande fördelar för installatörer med Gold-status:

Fler uppdrag

1. Uppdatera din expertis inom installationsrelaterade ämnen genom att göra vårt Gold-installatörstest.

2. UPM ProFi kommer att vidareförmedla installationsuppdrag till våra Goldmedlemmar så snart det är möjligt.

Få extra synlighet i UPM-kanalerna

1. Särskilt omnämnande av Gold-medlemmar i en kontaktlista för installatörer på UPM ProFi-webbplatser.

2. Bilder med ditt namn på installationsprojekt läggs upp på UPM ProFiwebbplatsens bildgalleri: ”MyProFi”.*

3. De bästa bilderna på projekt kommer att läggas in i UPM ProFis referensbok och en referensberättelse läggs upp på UPM ProFi-webbplatser med ditt namn markerat.*

Ta chansen att vinna: de snyggaste projekten belönas

1. De vinnande projekten kommer att läggas in i UPM ProFis referensbok. Installatören erbjuds 25 m2 brädor och klämmor kostnadsfritt.

2. Installatören får extra synlighet utan extra kostnad. UPM ProFi uppger installatörens namn i både UPM ProFis referensbok och på UPM ProFi webbplatser.*

* Förkrav: Webbplatsen ägare undertecknar ett referensavtal

Horizontal divider

​Vad förväntar sig UPM ProFi av dig?

För att bli Gold-medlem förväntar sig UPM ProFi

1. Du är intresserad av och håller dig uppdaterad om installationsdetaljer för UPM ProFi genom att du slutför UPM ProFis Gold-installatörstest.

2. Du skickar in installationsberättelser om UPM ProFi via UPM ProFi Extranet.

3. För att hålla dig kvar på Gold-nivå slutför du UPM ProFis Goldinstallatörstest en gång per år, samt levererar en installationsberättelse. Vi kommer att påminna dig om detta en gång per år via e-post.

Hur gör jag?

1. Gå till referensformulär https://upmprofi.secure.force.com/

2. Fyll i formuläret med information om installationsärendet och klicka på ”Skicka”.

3. Gå till sidan för UPM ProFis Gold-installatörstest
– Användarnamn: din e-postadress
   – Kontrollera på Hitta återförsäljare-sidan, http://www.upmprofi.se/hitta-aterforsaljare/, att du använder samma e-postadress som du gett oss.

4. Läs noggrant igenom introduktionen och instruktionerna innan du besvarar frågorna. Se till att du slutför hela testet ända fram till ”Tack”-sidan.

5. Grattis! Du har nu nått Gold-nivå!

Horizontal divider