UPM PROFI-MONTERING

UPM ProFi-montering

Enkel, snabb och säker UPM ProFi-montering är en funktion hos alla UPM ProFi-produkter. Exempelvis har färgmatchade klämsystem utformats som inte kräver dubbla skruvar eller förborrning. Den patenterade Rail Step-lösningen möjliggör snabb och snygg montering av steg. Kompositmaterial uppträder dock inte som trä och vissa enkla regler måste följas för att garantera hållbarhet.

Hitta närmaste godkända professionella UPM ProFi-installatör »

Horizontal divider

​UPM ProFi-monteringsvideo

UPM Profi Installation Video

Videon visar tydligt, steg för steg, hur man monterar UPM ProFi Deck. Det finns fler videor som visar wpc deck-montering
 
UPM ProFi-videor »

Horizontal divider

​Gyllene regler för UPM ProFi WPC-montering och underhåll:

​Grund

Golden Rule 1   
Däcket bör byggas på väl förberedd självdränerande mark. Underlaget och däckytan bör vara väl ventilerade så att ytan
inte utsätts för rötangrepp.

UPM ProFi-montering | Underlaget

Golden Rule 2   
Stödskenorna UPM ProFi Support Rail bör läggas direkt på en hård, slät yta och fästas i marken. Om de inte går att fästa, till exempel på ett slätt tak, bör en fast ram med tvärbalkar byggas.

UPM ProFi-montering | Alu Support Rails

Golden Rule 3    
Upphöjda däck bör byggas med stödskenorna UPM ProFi Alu Support Rail som kan klickas fast i justerfötterna UPM ProFi Foot, och stödskenorna bör alla sitta ihop med varandra så att de bildar en fast ram.

UPM ProFi-montering | Foot

WPC installation | Golden Rule 4
Högsta tillåtna avstånd mellan stödskenorna bör inte överskridas:

Avstånd mellan stödskenor:
(mittpunkt till mittpunkt för installation med brädorna i 90 graders vinkel mot skenorna)
Hem-
användning
Kommersiell
användning
Tuffa
miljöer
UPM ProFi Deck 150 + T-klämmor​40cm40cm30cm
​UPM ProFi Deck 150 + Alu Rail​40cm40cm40cm
​UPM ProFi Lifecycle S2-2540cm30cm30cm
​UPM ProFi Lifecycle S2-21​40*cm30*cm30cm
UPM ProFi Lifecycle S1-2130cm​​--
UPM ProFi Terra 12735cm--


* Högsta tillåtna belastning 4,8 kN/m2

Horizontal divider

​Däckytan

Golden Rule 1         
Utjämna trallbrädornas temperatur innan tillskärning och installation.
UPM ProFi-montering | temperatur

Golden Rule 2            
Lämna utvidgningsspringor vid brädändarna. Hur stora de ska vara beror på lufttemperaturen vid installationen. Nedanstående tabell gäller vid användning av fyra meter lång trall i Europa med däckbrädetemperaturen utjämnad.

Under 20°C

Över
20°C

Springa
Däckbräda max. 4 m​3 mm0 mm
​Däckbräda över 4 m4 mm0 mm

Golden Rule 3               
Fäst brädorna vid stödskenorna UPM ProFi Support Rail med antingen UPM ProFi T-klämmor eller UPM ProFi Alu Rail. För att trallbrädorna ska ligga rakt bör du sätta en skruv direkt genom den nedre tungan på mitten av varje trallbräda.

UPM ProFi-montering | Support Rail

WPC installation | Golden Rule 4         
Om du använder stödskenorna UPM ProFi Alu Rail skär du till dem så att de är cirka 6 mm kortare än däckbrädorna.

UPM ProFi-montering | Alu Rail

WPC installation | Golden Rule 5            
När två trallbrädor placeras ände mot ände måste det finnas två stödskenor under skarven mellan dem. Fäst med en separat klämma på varje stödskena.

UPM ProFi-montering | Klämmor

WPC installation | Golden Rule 6             
På däck byggda med UPM ProFi Deck 150 kan du täcka kanterna med UPM ProFi stegbräda, UPM ProFi Cover Strip eller UPM ProFi ändkåpa. UPM ProFi Lifecycle-brädor kan skäras och profileras vid kanten. Täcklisten UPM ProFi Cover Strip kan även läggas i kanten på däck byggda med UPM ProFi Terra 127.

Horizontal divider