UPM - Biofore-företaget

UPM, Biofore-företaget

Med cirka 19 100 anställda och försäljning som överstiger 10 miljarder € (2017) är UPM det globala Biofore-företaget. Fiber- och biomassabaserad verksamhet samt återvunna och återvinningsbara råmaterial och produkter är hörnstenarna i UPM:s verksamhet.

Horizontal divider

​​Integrering av bio- och skogsindustrier för en hållbar framtid

Företaget strävar efter att skapa nya tillväxtmöjligheter baserat på kontinuerlig produktutveckling och innovation. UPM bedriver verksamhet inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europa och Nordamerika) och UPM Plywood.

UPM har produktionsanläggningar i 12 länder. Företagets aktier är börsnoterade på NASDAQ OMX i Helsingfors. UPM:s arbete med att bygga en hållbar framtid har alltid rönt uppskattning från tredje parts organisationer och företaget har tagit emot priser.

Besök UPM.com »

UPM, Biofore-företaget

Horizontal divider

Prisbelönt Biofore-företag

DJSI

År2014 listades UPM i DJSI för tredje året i rad. – UPM har listats som branschledare i Dow Jones European and World Sustainability Indices (DJSI) för 2014-2015. DJSI använder en förstklassig metod för att ge uppskattning till företag över alla branscher som överträffar konkurrenterna vad gäller mätetal för hållbarhet.

Etisk vinnare

UPM, vinnare 2012, kvar i slutomgången 2013.

Sustainability Leaders Awards 2013

Kvar i slutomgången i Sustainability Product Innovation Category år 2013.

CDP

UPM som sektorledare inom materialindustrin i CDP:s Global Forests Report 2013.
– UPM rankades högt i Nordic Climate Change Disclosure Index med toppresultat som framhäver vår kunskap om frågor som rör klimatförändringar.

UPM, Prisbelönt Biofore-företag