UPM ProFi - Miljöarbete

UPM ProFi miljöarbete

UPM ProFi trä/plastkomposit (WPC) är den första lösningen i industriell skala för avfall från självhäftande etiketter. I den innovativa produktionsprocessen används cellulosafibrer och plastpolymerer som är överflödiga biprodukter vid tillverkning och bearbetning av självhäftande etiketter. UPM ProFi kan även kallas pappers/plastkomposit eller kompositmaterial.

Inget råmaterial innehåller gifter och det är inte skadligt för miljön. Ingen PVC används. UPM ProFi innehåller inga skadliga kemikalier. Efter livscykeln kan UPM ProFi-produkter kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall eller återvinnas till energi.

UPM Biocomposites har tilldelats flera certifikat inklusive PEFC och FSC. Alla UPM Biocomposites-certifikat är listade på upm.com: ”Certificate Finder”.

Horizontal divider

Återvunnet

UPM ProFis främsta råmaterial är överskottet av papper och plast från tillverkningen av självhäftande laminatprodukter. Eftersom det inte finns någon annan betydande återvinningsprocess för överflödigt etikettmaterial minskas faktiskt deponering och avfallsförbränning tack vare tillverkningen av UPM ProFi.

Återvinningsbart

Materialet är även återvinningsbart, vilket innebär att produkterna kan återvinnas och göras om till råmaterial för nya UPM ProFi-produkter. Det förekommer praktiskt taget ingen produktionsavfall under produktionsprocessen för UPM ProFi, men allt restmaterial används som råmaterial för nya UPM ProFi-produkter.

UPM ProFi miljöarbete 

Horizontal divider

UPM ProFi miljöarbete 

​Miljövänligt underhåll

UPM ProFi är hållbart, behåller utseendet och blir bara något ljusare med åren. Trä/plastkompositmaterialet (WPC) är i stort sett ligninfritt, vilket ger bättre naturlig motståndskraft mot "grånande" processer som orsakas av ultraviolett ljus.

Inga skadliga kemikalier

UPM ProFi innehåller inga skadliga kemikalier. Efter livscykeln kan produkterna kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall eller alternativt återvinnas till energi.

Ingen PVC

Den enda plast som tillsätts är polypropylen. Ingen PVC används.

Horizontal divider

Minimal förpackning

UPM ProFi-produkter paketeras utan onödiga pappers- eller plastomslag.

Hållbar tillverkning

Vattnet som används i tillverkningsprocessen av UPM ProFi återvinns i ett slutet kretslopp. En stor andel av det avfall som produceras under tillverkningen återvinns till nya produkter.

Lokalt tänkande

UPM ProFi-produkter tillverkas både i Finland och Tyskland, i nära anslutning till både etikettavfallet och de huvudsakliga marknaderna. Detta minimerar transporterna till och från fabrikerna.

UPM ProFi miljöarbete