Berättelsen om UPM ProFi-utveckling – Hållbara produkter

Berättelsen om UPM ProFi-utveckling – Hållbara produkter

​År 2005 utvecklade UPM:s forskare i Finland ett nytt hållbart material som löste två separata problem samtidigt:

  • hur man utvecklar ett kompositdäck med bättre tekniska egenskaper än traditionella wpc-produkter (trä/plastkomposit)

  • hur man återvinner blandningen av papper, plast, silikon och bläck som bildar det avfall som genereras vid tillverkning av självhäftande etiketter

Horizontal divider

​Ett genombrott inom produkter

UPM ProFi produkter 

Forskarna insåg att de ligninfria cellulosafibrerna i avfallet från pappersetiketter skulle ha bättre färgtålighet än träfibrerna i traditionella wpc-produkter. De lyckades även utveckla en patenterad tillverkningsprocess som leder till en tät yta med bättre motståndskraft mot fläckar än traditionella wpc-däckprodukter på marknaden.

Över 60 % av det nya kompositmaterialets råmaterial kunde utvinnas från avfallet från självhäftande etiketter, för vilka ingen återvinningslösning tidigare hade funnits. Framgången för UPM ProFi Deck har medfört att hundratals lastbilslaster per år, bestående av etikettavfall, som i annat fall skulle hamna på soptippar eller brännas, får ett andra liv. 

Läs mer om däck »

Horizontal divider

​Återbruk i UPM ProFi WPC-produkter


UPM ProFis Design-däcksortiment, med dess fräscha och moderna design, är ett sällsynt exempel på en bättre teknisk lösning som har en positiv inverkan på miljön.

UPM ProFi Lifecycle som är en del av UPM ProFis Classic-sortiment har en ännu längre stamtavla. Sedan tidigt 1990-tal har fibrer från amerikansk röd och vit ek kapslats in fullständigt i en blandning av polyetylen med olika densitet i syfte att framställa ett wpc-produktsortiment som har bästa möjliga lövträdesign och -känsla, men vars täta yta överträffar traditionella wpc-produkter. Tack vare 95 % återvunnet innehåll är det ingen överraskning att UPM ProFis Lifecycle-produktion tilldelades U.S. EPA Environmental Excellence Award.

 

UPM ProFi WPC produkter

Flera av de material- och produktionsinnovationer som finns i UPM ProFis Design- och Classic-sortiment av wpc-däckprodukter har patentskyddats. Produktionsprocesser och anskaffande av hållbart råmaterial har certifierats. UPM ProFi Deck var det första däcksystemet i Europa som tilldelades CE-märkning.

Läs mer om produkter »

Horizontal divider

​ UPM ProFi-produkter - från återvinning till överlägsna kompositmaterial och produktinnovation till verksamheten

UPM ProFi-utveckling