UPM ProFi - nästa generationens material för arkitekter, landskapsarkitekter och specificerare i träkompositprojekt

UPM ProFi WPC Projekter

UPM ProFi-produkterna som är designade och tillverkade i Finland, Tyskland och USA har höjt ribban beträffande krav på träkompositprojekt. De har tilldelats Green Good Design Award och används i flera internationella prisbelönta WPC-projekt.

Samtidigt som de har ett helt annat utseende och känsla kräver UPM ProFi Design- och Classic-serierna mindre underhåll och har längre livslängd jämfört med traditionella träkomposit.

År 2005 utvecklade UPM:s forskare i Finland ett nytt hållbart material som samtidigt löste två separata problem för träkompositprojekt. Den nya kompositen hade bättre färgtålighet och smutstålighet jämfört med traditionell WPC-trall. Över 60 % av det nya kompositmaterialets råmaterial kunde utvinnas ur avfallet från självhäftande etiketter. Tidigare hade man inte kunnat återvinna det avfallet. 

Läs mer om WPC-trall »

 

UPM ProFi träkompositprojekt

UPM ProFi-produkter

 • Återanvända och återvinningsbara
 • PVC-fria och innehåller inga gifter
 • Låga koldioxidutsläpp
 • Kvalificerar för LEED-poäng
Miljöarbete »
UPM ProFi träkompositprojekt

Det går bara att uppnå smutstålighet om fibrerna är helt inkapslade av polymer. Traditionell WPC-trall har ofta en stålborstad yta där fibrerna exponeras. Andra typer av WPC-trall kan vara smutståliga men saknar naturlig känsla och utseende genom att materialet är täckt av ett tunt lager ren plast. UPM ProFi komposittrall är en lyckad kombinationen av naturlighet i utseende och känsla och den täta ytans goda fläcktålighet. Det innovativa materialet passar perfekt för WPC-projekt utomhus där krav ställs på både utseende och hållbarhet.

UPM ProFi träkompositprojekt

Stöttålighet är beroende på valet av rätt polymer, rätt utformad profil och bra bindning mellan fibrer och polymer. Ofta spricker traditionell komposittrall i minusgrader och förlorar bärigheten i varma klimat. Men UPM ProFi WPC-projekt är konstruerade för att hålla och har använts såväl norr om polcirkeln som på varma breddgrader.

UPM ProFi träkompositprojekt | Färgtålighet
Det patenterade Rail Step är ett exempel ur UPM ProFi-systemet. Med profilen går det snabbt och rent att konstruera trappor och den kan också användas för slitageutsatta däckkanter. Ett fullständigt sortiment med tillbehör ingår i UPM ProFi-serien.​

Produkter »
UPM ProFi träkompositprojekt | Fläcktålighet

En fördel med den täta ytan hos UPM ProFi-trall är att du, till skillnad från traditionell WPC-trall, kan installera den på en plan yta med noll graders lutning. Fibrerna är så fullständigt inkapslade att UPM ProFi-trallen är lika tålig även om den installeras under vatten.

UPM ProFi träkompositprojekt | Stöttålighet
​Eftersom UPM ProFi Design Deck-serien är tillverkad av ligninfria cellulosafibrer så är färgtåligheten bättre än hos traditionell WPC-trall. Då lignin är substansen i trä som ”grånar” när det exponeras för UV-ljus så har traditionell WPC-trall vanligen inget utbud av ljusa och klara färger. UPM ProFi Design-trall är ett alternativ som ger ett fräscht och rent utseende i träkompositprojekt.

Den naturliga texturen på UPM ProFi-komposittrall ger bra halktålighet i både vått och torrt tillstånd.
UPM ProFi Rail Step
​Innovationen bakom utvecklingen av UPM ProFi som ett nytt hållbart material har rönt uppskattning med flera ansedda utmärkelser.

Se UPM-utmärkelser »
Se UPM Biocomposites-utmärkelser »
UPM ProFi träkompositprojekt

Flera kända arkitekter och formgivare har litat på UPM ProFi i kommersiella och offentliga träkompositprojekt över hela Europa.
 
UPM ProFi Design-berättelser »

UPM ProFi träkompositprojekt | referensobjekt 

Horizontal dividerUPM ProFi-projektsupport ger tekniska råd vid stora träkompositprojekt.
I tjänsten ingår:

 • Hjälp vid däckdesign och optimala installationstekniker för stora WPC-projekt
 • Teknisk information om prestanda och underhåll av WPC-trall
 • Uppfyll byggnadsstandarder och behörighet för LEED-certifiering
 • Specifikationstexter
 • Skräddarsydda möjligheter för stora WPC-projekt
 • Utbildningsdagar för ytterligare professionell utveckling
 • FabriksbesökDu kan kontakta tjänsten för WPC-projektsupport så här

UPM ProFi samarbetar med ett nätverk av lokala arkitekter och landskapsarkitekter och arrangerar WPC-trallutbildning och rådgivning vid WPC-projekt. Vi är medlemmar av GaLaBau i Tyskland, UNEP och FFP i Frankrike och BALI i Storbritannien. Om du vill ha mer information kan du kontakta oss.

Horizontal divider

UPM ProFi träkompositprojekt 

UPM ProFi-produkterna som är formgivna och tillverkade i Finland, Tyskland och USA, är framtagna för att tåla kraven i olika WPC-projekt. Produkterna stöds av omfattande garantier som backas upp av UPM, en global tillverkare med en omsättning på 10 miljarder euro (2015).

Garantierna utlovar att UPM ProFi-produktserien ska motsvara vad som utlovats under ett antal år, som varierar enligt produkten och tillämpningen. Du får mer information från produktsupporttjänsten.

UPM The Biofore Company 

Som en av de främsta representanterna för den nya skogsindustrin leder UPM integreringen av bio- och skogsindustrin mot en ny, miljömässigt hållbar och innovationsdriven framtid. Vi skapar värde genom återanvändbara och återvinningsbara material.

Läs mer om UPM ProFi som ingår i världens största Biofore-företag »